Všechny školky: Jídelna

Školné a stravné v hotovosti

MŠ Slezská : stravné za 3/2024 - 09.04.2024, školné za 4/2024 -15.4.2024
MŠ Štefánikova : stravné za 3/2024 - 05.04.2024, školné za 4/2024 -15.4.2024
MŠ Janáčkova : stravné za 3/2024 - 10.04.2024, školné za 4/2024 -15.4.2024

Školné
Děti 3 - 6 let
Poslední rok před nástupem do ZŠ
s OŠD
Měsíční
400,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2022 - 2023 na dobu od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 ve výši 400,- Kč/měsíčně.

Číslo účtu pro školné: 2801704584/2010

Školné
Děti 3 - 6 let
Poslední rok před nástupem do ZŠ
s OŠD
Měsíční
400,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

2. ÚPLATA ZA STRAVNÉ

Je stanovena ředitelkou školy.

Stravné
Cena
celodenní
50,- Kč
Polodenní
39,- Kč
7-leté
53,- Kč

Prominutí úplaty:

Úplatu neplatí zákonný zástupce dítěte:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Spolu s podáním „Žádosti o osvobození“, kterou si vyzvednou zákonní zástupci v MŠ, jsou tito povinni prokázat pobírání příspěvku „Potvrzení o přiznaných dávkách SSP“ – vyřízení na kontaktním místě ÚP (úřad práce) a hlásit v průběhu roku veškeré změny.

Jak na platbu:

Číslo účtu 2101680905 kód banky příjemce platby (naše zařízení):. 2010

Stáhnout přihlášku ke stravování

Platby v hotovosti: po dohodě s vedoucí školní jídelny p. Wojtasovou ( 731 688 278 ).

Školní stravování:

1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje vlastní školní kuchyně. Při přípravě jídel postupuje ŠJ dle platných vyhlášek o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami zdravé výživy.

2. Ve výjimečných případech může ředitel školy povolit výjimku (na základě lékařského potvrzení) a dítě s dietou se v MŠ stravovat nemusí.

3. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu má právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.

4. Podávání vlastní stravy z domova je v předškolním zařízení nepřípustné.

5. V rámci „pitného režimu“ mají děti ve třídě po celou provozní dobu k dispozici nápoj. Mohou se tak napít dle vlastního pocitu žízně.

6. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Jídelníček

Pro všechny naše školky platí stejný jídelníček.

Zobrazit jídelníček na e-strava

Alergeny

1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich.
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Arašídy (burské oříšky) a výrobky z nich
6. Sója a výrobky z ní
7. Kravské mléko a výrobky z něho
8. Skořápkové plody, konkrétně: 8.1 mandle (Amygdalus communis L.), 8.2 lískové ořechy (Corylus avellana), 8.3 vlašské ořechy (Juglans regia), 8.4 kešu ořechy (Anacardium occidentale), 8.5 pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), 8.6 para ořechy (Bertholletia excelsa), 8.7 pistácie (Pistacia vera), 8.8 makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něho
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích>10 mg/kg anebo >10 mg/l, vyjádřeno SO2), sušené ovoce
13. Vlčí bob(lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich
0. Neuvedeno

Informace o přítomnosti alergenů v jednotlivých pokrmech jsou vyznačené v tištěném jídelním lístku na nástěnce nebo na webu MŠ.

Změna alergenů vyhrazena. Možné stopové množství alergenů není v jídelním lístku uváděno.

Alergeny v potravinách

• EU – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

• ČR – vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Předpisy stanovují požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost musí za děti hlídat rodič, za sebe, každý strávník sám.

Na jídelním lístku bude vyznačena přítomnost alergenu číslem označujícím alergen dle tohoto seznamu. Seznam alergenů je uváděn na jídelním lístku. Změna alergenů vyhrazena.

Rozcestník našich školek