Alrgeny

Informace o přítomnosti alergenů v jednotlivých pokrmech jsou vyznačené v tištěném jídelním lístku na nástěnce nebo na webu MŠ.

Změna alergenů vyhrazena. Možné stopové množství alergenů není v jídelním lístku uváděno.

Alergeny v potravinách

• EU – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

• ČR – vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Předpisy stanovují požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost musí za děti hlídat rodič, za sebe, každý strávník sám.

Na jídelním lístku bude vyznačena přítomnost alergenu číslem označujícím alergen dle tohoto seznamu. Seznam alergenů je uváděn na jídelním lístku. Změna alergenů vyhrazena.

Rozcestník našich školek