Změna v úplatě za předškolní vzdělávání

úplata za předškolní vzdělávání

Více o aktualitě

Oznámení zákonným zástupcům

 Změna stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání:

Zřizovatel STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC, na své 42.schůzi Rady města usnesením č. 2024/1480,  schválil a stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Třinec od 01.09.2024 ve výši 550,- za měsíc.

Prosíme rodiče, aby si navýšili limit inkasa k placení školného v bance.

S účinností od 1. 9. 2024 také dochází k rozšíření možného osvobození od placení školného o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn.od 1. 9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Žadatel obdrží oznámení o přiznání dávky, které následně každé tři měsíce dokládá řediteli mateřské školy.

Děkujeme za pochopení

 

Lenka Laštůvková,ředitelka MŠ

Rozcestník našich školek