Prázdninový provoz MŠ 2024

prázdninový provoz

Více o aktualitě

Prázdninový provoz 2024 MŠ v Třinci

01.07. – 12.07.      MŠ U Splavu, MŠ Borek, MŠ Habrová, MŠ Karpentná, MŠ Slezská, PMŠ Oldřichovice

15.07. – 19.07.      MŠ Habrová, MŠ Kanada, MŠ Nebory, MŠ Slezská, PMŠ Oldřichovice

22.07. – 26.07.     MŠ Habrová, MŠ Kanada, MŠ Nebory, MŠ Slezská, MŠ Štefánikova, PMŠ Štefániková

29.07. – 02.08.    MŠ Koperníkova, MŠ Štefánikova, MŠ Máchova, PMŠ Štefánikova

05.08. – 09.08.    MŠKoperníkova, MŠ Nerudova, MŠ Máchova, PMŠ Dolní Líštná

12.08. – 16.08.     MŠ Koperníkova, MŠ Nerudova, MŠ Tyrská, PMŠ Dolní Líštná

19.08. – 30.08.    MŠ Podlesí, MŠ Bezručova, MŠ SNP, MŠ Tyrská, MŠ Dolní Líštná

Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti občanů města Třince a děti zaměstnaných rodičů.

Přihlášku k prázdninovému provozu si rodiče vyřizují sami na jednotlivých mateřských školách v termínu do 31.05.2024.

Platbu za školné je nutné uhradit předem.

Organizační pokyny k prázdninovému provozu na MŠ Slezská 778 a MŠ Štefánikova 772, Třinec.

 

Přihlášky pro děti našich MŠ si mohou rodiče vyzvednout v mateřských školách:

·        Slezská 778,

·        Štefánikova 772,

·        Janáčkova 498, Třinec. 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve své třídě p. učitelce do  26. 04. 2024!!!!!!!!!!

Platba za školné (100,- Kč/týden) se bude vybírat předem pouze v sekretariátu MŠ Slezská 778, Třinec v termínu:

od 13. 05. 2023 – 17. 05. 2024 v době od 6,00 hod.do 14,00 hod.

Platba za stravné Vám bude stažena z Vašeho účtu podle skutečně odebrané stravy.

Pro děti z jiných MŠ:

od 02.05.2024 budou volná místa nabídnuta dětem z jiných mateřských škol v Třinci, přihlášení na telefonním čísle 558 997 044.

Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti občanů města Třince a děti zaměstnaných rodičů.

                                 

Ředitelství MŠ

Rozcestník našich školek