Bezplatné stravování v MŠ

Bezplatné stravování

Více o aktualitě

Vážení rodiče,

Moravskoslezský kraj vyhlásil na školní rok 2024/2025 dotační program Bezplatné stravování umožňující bezplatné stravování dětí v předškolních zařízeních, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Žádosti budou přijímány průběžně od 22. 4. 2024 do 30.9. 2024.

Žádost rodičů musí být doložena čestným prohlášením o nároku na příspěvek na živobytí. Po zařazení do projektu jsou rodiče povinni doložit potvrzení ÚP o pobírání dávek v hmotné nouzi.

Žádat můžete v kanceláři Mateřské školy, Slezská 778, Třinec pokud:

·        pobíráte doplatek na bydlení,

·        pobíráte příspěvku na živobytí,

·        pobíráte humanitární dávky dle zákona č. 66/2022 Sb.,

·        pobíráte dávky pěstounské péče,

·     v případě, že jde o  nepříznivou finanční situaci rodiny dítěte posouzená 3. stranou (třetí stranou se explicitně rozumí: sociální pracovníci obcí II. a III. typu, OSPOD, školské zařízení – ředitel školského zařízení dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., kteří pracují s dětmi,mládeží a rodinami (zejména terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí,multidisciplinární tým.

Co jsou dávky v hmotné nouzi?

  • Příspěvek na živobytí.
  • Doplatek na bydlení.

Dávkou hmotné nouze není tzv. příspěvek na bydlení, což je dávka, která přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením.

Ředitelství MŠ

Rozcestník našich školek