Změna účtu pro školné od září 2022

školné

Více o aktualitě

Milí rodiče,

od 1.9.2022dochází ke změně účtu pro školné vašich dětí:

·       zadejte si povolení k inkasu z Vašeho účtu na účet našeho zařízení: 2801704584/2010 s limitem 500,- na školné (je možné, že dojde ke zvýšení školného),

·       při zadávání inkasa neuvádějte četnost plateb, ani variabilní symbol,

·       platby budou probíhat 1x měsíčně z vašeho účtu,

·       platby za stravné budou probíhat jako doposud.

Děkuji za pochopení

Lenka Laštůvková

ředitelka MŠ

Rozcestník našich školek